Saturday, 17 October 2015

Long Term Effect Program

Aku tertarik pada salah satu soalan yang dilontarkan oleh salah seorang peserta AGM Kelab UMNO pada beberapa hari yang lepas. 

Soalannya berbunyi begini;

" Kelab dan persatuan sekarang selalu menganjurkan program dan aktiviti yang hanya mempunyai kesan pada jangka masa yang pendek. Apakah pendapat anda untuk anda menyelesaikan masalah tersebut?"

Sebelum aku memberi komentar terhadap perkara ini, aku suka untuk tidak meletakkan sebarang judge aku terhadap perkara tersebut kerana ianya akan mengurangkan sebarang kebarangkalian untuk aku melihat sesuatu perkara daripada sudut yang berlainan. Memahami sesuatu perkara daripada sudut berlainan membolehkan aku untuk terus tidak bias yang akhirnya menghalang aku untuk terus memahami perkara tersebut dengan lebih telus. 

Dalam sebuah persatuan, terdapat beberapa matlamat yang telah ditetapkan oleh penganjur untuk setiap aktiviti yang dilakukan. Ada kalanya aktiviti itu mempunyai matlamat jangka pendek dan ada kalanya mempunyai mempunyai matlamat jangka pendek. Ada kalanya juga persatuan dan kelab ini membuat sesuatu aktiviti seperti tiada matlamat. Namun demikian, persatuan ini bukan tidak meletakkan sebarang matlamat, tetapi mereka meletakkan matlamat itu pada peserta itu sendiri dan mereka ini hanya meyediakan platform. Ada juga terdapat aktiviti yang bermatlamatkan 'sparkling'. Aktiviti seperti ini bukan untuk memberi tetapi untuk membuka. Membuka mata dan hati agar peserta lebih tertarik untuk melakukan sesuatu perkara yang bermanfaat.

Daripada sudut mata peserta, aku suka untuk menekankan salah satu hadith yang penting dalam hidup kita iaitu hadith niat. Hadith ini menceritakan tentang result atau hasil yang kita akan dapat ialah berdasarkan niat yang kita telah tetapkan sebelum kita melakukan sesuatu perkara. Maka ada pun satu aktiviti itu kelihatan kecil dan mempunyai matlamat yang pendek, namun jika niat peserta untuk datang membuat networking antara peserta, maka aku boleh katakan itu ialah matlamat jangka masa panjang. Selain itu, ada juga situasi di mana peserta itu sebenarnya menyertai sesuatu aktiviti itu sebagai satu bahagian daripada satu proses untuk mencapai matlamat yang besar. 

Tapi apa yang terbaik ialah aktiviti yang mempunyai kesemua aspek di atas sebentar tadi. Aktiviti ini tidak perlukan duit dan tenaga, tapi ia perlukan hati. Aktiviti ini mampu dilakukan oleh semua orang tanpa external penganjur, tapi ia perlukan internal penganjur. 

Penganjur itu ialah diri kita dan akitiviti itu ialah persahabatan. 

=D

Wednesday, 14 October 2015

Post AGM session

AGM ialah satu kata nama Annual Grand Meeting yang dianjurkan oleh semua kelab dan persatuan dimana kelab tersebut akan membentangkan laporan kewangan dan aktiviti. Dalam majlis ini juga, pemimpin baru juga akan dipilih oleh ahli kelab tersebut. 

Pada pengamatan aku, ada beberapa jenis pemimpin pelajar pada zaman sekarang. Ada yang jenis goal driven, Ada yang jenis mengulangi kembali activity yang pernah dilakukan oleh komiti - komiti yang terdahulu dan ada juga penyelesai masalah dimana mereka akan menganalisa kondisi setempat dan mengeluarkan solusi ataupun alternatif kepada masalah tersebut. Untuk pemimpin yang 'goal driven' based, mereka ini telah menetapkan matlamat dan objektif untuk mereka sendiri dan untuk kumpulannya. Mereka ini akan mengulang - ulang dan berusaha untuk menyakini orang sekeliling mereka terhadap kebaikan matlamat dan objektif mereka. Ada pula pemimpin yang hanya mengulang kembali aktiviti yang pernah dilakukan oleh pemimpin sebelum mereka. Tidak lupa pula pada pemimpin yang menyelesaikan masalah. Mereka ini sedikit sahaja atas dunia ini. Anugerah kebarangkalian. 

Pada pandangan manusia lain, ada yang mengatakan bahawa pemimpin yang pandai yang menyelesaikan masalah itulah yang terbaik sebab ia mampu untuk menjadikan bumi ini menjadi lebih baik. Ada juga yang mengatakan bahawa pemimpin yang bermatlamat itulah yang terbaik kerana seorang pemimpin perlu mempunyai matlamat yang jelas. Hal ini menyebabkan pandangan orang terhadap pemimpin yang ikut pemimpin sebelum ini seperti pemimpin lemah yang tidak mampu untuk berbuat sebarang kebaikan pada masyarakat.

Pada hemat aku, aku katakan antara mereka ini, yang terbaik ialah bukanlah pada perkataan yang menyifatkan pemimpin itu, tetapi perkataan pemimpin itulah yang menyebakan mereka semua ini terbaik tidak kira bagaimana sifat dan cara mereka memimpin sekali pun. 

Untuk menjadi pemimpin ini perlu ada beberapa perkara dan sifat supaya kita tidak tersungkur di tengah - tengah jalan. Perkara yang utama ialah pemimpin perlu seorang yang mempunyai visi dan misi tentang hidup yang jelas. Maka oleh yang demikian, pemimpin ialah seorang yang mampu untuk mengubah dan merangka masa depannya. Perancangan yang tidak berjalan adalah sia - sia. Maka lahirlah satu keperluan untuk pemimpin mempunyai kebolehan untuk melaksanakan segala perancangan yang telah ia fikirkan. Sifat - sifat pemimpin ini tidak hanya putus di sini sahaja, tetapi ia ditambah dengan sifat - sifat lain yang positif.

Jika perenggan - perenggan atas dibaca dengan teliti, deskripsi ini seperti aku menceritakan mengenai orang lain bukan? 

Aku sebenarnya bukan bercerita tentang mana - mana pemimpin atas bumi ini, tetapi aku bercerita tentang KAMU. Ye, aku bercerita tentang KAMU.

Kamu yang aku maksudkan ialah seorang manusia yang mempunyai masa yang sama, hak yang sama dan peluang yang sama. Seorang manusia mempunyai visi dan misi yang jelas. Sebagai contoh, seorang pelajar universiti, dia percaya bahawa dia perlu untuk melepasi satu halangan pointer untuk dia berjaya dalam kehidupan sebagai seorang pelajar. Seorang manusia secara kebiasaannya mempunyai  kekuatan yang sama dan kekuatan inilah yang akan membolehkan seorang manusia untuk 'walk the talk'. 

Kamu dan aku ialah pemimpin. 

Pemimpin untuk diri sendiri.